EN NL

Inleiding

Hogere eisen aan voeding

De invloed van voeding op gezondheid wordt steeds duidelijker. Maar liefst 30% van de kankersoorten kan voorkomen worden door gezonde voeding. Dat is wellicht een van de redenen dat consumenten bewuster worden van hun voedingsgedrag. Zij stellen hierdoor ook hogere eisen aan voeding. Niet alleen dient voeding gezond te zijn maar ook maatschappelijk verantwoord, veilig en kwalitatief goed zonder overbodige ingrediënten. Wetten, regelgeving en voedselveiligheidsnormen blijven veranderen, in de voedingsindustrie worden kwaliteitseisen dan ook steeds verder aangescherpt.

Nutri-Help kan u van dienst zijn bij advies over deze wet- en regelgeving en bij het opstellen van de juiste etikettering (voedingswaardes, allergenen, ingrediënten) en voedings- en gezondheidsclaims. Ook kan er uitgezocht worden of u dieet- of gezondheidslogo's kunt gebruiken om uw product of maaltijd extra onder de aandacht te brengen bij bepaalde groepen.

Kennis voeding en gezondheid

Consumenten maken bewustere keuzes als zij meer kennis zouden hebben over voeding en gezondheid. De keuze voor een gezonde voeding ligt dan meer voor de hand. Een hieruit voorkomende betere gezondheid vergroot de kwaliteit van leven. Ook vanuit maatschappelijk oogpunt zijn gezonde mensen belangrijk: zij zijn bewezen productiever, gelukkiger en hebben lagere ziektekosten. Ziektepreventie en gezondheidsbevordering zijn daarom belangrijke aandachtspunten van de overheid. Voorkomen is immers beter dan genezen! Voeding speelt hierin een zeer grote rol. Bedrijven kunnen hier op inspelen door gezonde voedingsmiddelen en producten meer onder de aandacht te brengen met behulp van marketing. Voor voedingssupplementen is dit door de nieuwe wetgeving lastiger geworden maar zeker niet onmogelijk! Gezondheidsclaims mogen bijvoorbeeld niet zomaar worden gemaakt. Nutri-help kan u hierbij helpen. Kijk ook eens bij Mogelijkheden.